ประเภทห้อง : บ้านกลางเขา สะปัน

สถานที่ : บ้านกลางเขา สะปัน

บ้านหลังใหญ่

บ้านกลางเขา สะปัน : บ้านหลังใหญ่

  • อยู่ระดับชั้นบนของโครงการ
  • เป็นบ้านพักสำหรับ 8-9 ท่าน
  • 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
  • มีเตียงขนาด 6 ฟุต 4 เตียง
บ้านหลังเล็ก

บ้านกลางเขา สะปัน : บ้านหลังเล็ก

  • อยู่ระดับชั้นที่ 1 ของโครงการ
  • เป็นพักสำหรับ 4 ท่าน
  • 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  • เตียง 3.5 ฟุต 4 เตียง