ประเภทห้อง : รูปแบบบ้าน V

สถานที่ : บ้านมีดาว

V1

รูปแบบบ้าน V : V1

 • อยู่ระดับชั้นที่ 5 ของโครงการ
 • เป็นบ้านพักสำหรับ 2 ท่าน
 • มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • มีเตียง 1 เตียง ขนาด 5 ฟุต
V2

รูปแบบบ้าน V : V2

 • อยู่ระดับชั้นที่ 5 ของโครงการ
 • เป็นบ้านพักสำหรับ 2 ท่าน
 • มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • 1 เตียงนอนขนาด 5 ฟุต
V3

รูปแบบบ้าน V : V3

 • อยู่ระดับชั้นที่ 5 ของโครงการ
 • เป็นบ้านพักสำหรับ 2 ท่าน
 • มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • 1 เตียงนอนขนาด 5 ฟุต
V4

รูปแบบบ้าน V : V4

 • อยู่ระดับชั้นที่ 5 ของโครงการ
 • เป็นบ้านพักสำหรับ 2 ท่าน
 • มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • มีเตียง 1 เตียง ขนาด 5 ฟุต