ห้องทั้งหมด ของเรา

A

รูปแบบบ้าน A : A

 • อยู่ระดับชั้นที่ 3 ของโครงการ
 • เป็นบ้านพักสำหรับ 4 ท่าน
 • มี 1 ห้องนอน 1 ห้องโถงนอน 1 ห้องน้ำ
 • มีเตียงขนาด 6 ฟุต 2 เตียง
V1

รูปแบบบ้าน V : V1

 • อยู่ระดับชั้นที่ 5 ของโครงการ
 • เป็นบ้านพักสำหรับ 2 ท่าน
 • มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • มีเตียง 1 เตียง ขนาด 5 ฟุต
V2

รูปแบบบ้าน V : V2

 • อยู่ระดับชั้นที่ 5 ของโครงการ
 • เป็นบ้านพักสำหรับ 2 ท่าน
 • มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • 1 เตียงนอนขนาด 5 ฟุต
V3

รูปแบบบ้าน V : V3

 • อยู่ระดับชั้นที่ 5 ของโครงการ
 • เป็นบ้านพักสำหรับ 2 ท่าน
 • มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • 1 เตียงนอนขนาด 5 ฟุต
V4

รูปแบบบ้าน V : V4

 • อยู่ระดับชั้นที่ 5 ของโครงการ
 • เป็นบ้านพักสำหรับ 2 ท่าน
 • มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • มีเตียง 1 เตียง ขนาด 5 ฟุต
F1

รูปแบบบ้าน F : F1

 • อยู่ระดับชั้นที่ 2 ของโครงการ
 • เป็นบ้านพักสำหรับ 3 ท่าน
 • มี 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • เตียง 5 ฟุต จำนวน1 เตียง, เตียง 3.5 ฟุต จำนวน 1 เตียง